Začetek priprav na novo sezono

V ponedeljek 11.8.2014 smo pričeli s pripravami na novo sezono.

priprave1  
priprave2

priprave3
priprave4