Vodstvo kluba

Predsednik: Maja BUNČIČ
Direktor: Dean BUNČIČ
Sekretar: Dean BUNČIČ

Upravni odbor

Sergej BRIŠKI
Dean BUNČIČ
Maja BUNČIČ
Igor STANIŠA
Primož KRAJNC
Matija TRAMPUŠ
Anže HERNEC
Jadran TOMŠIČ